Ga naar Menu/Lijsten om soortlijsten te beheren.

Soortlijsten

Het scherm toont alle soortlijsten die beschikbaar zijn. Iedere soortlijst wordt gekenmerkt door een soortgroep, een land of regio en een taal. De lijst kan ook groepen bevatten. Via een groep kun je een of meer soortlijsten combineren. Een groep wordt aangegeven door een folder-icoon en gekenmerkt door de naam van de groep.

Als je op de "Wijzig"-knop op de navigatiebalk klikt, dan wordt de lijst getoond in wijzig-mode:

Alle velden krijgen rechts een handgreep. Je kunt een soortlijst via deze handgreep naar een andere plek in de lijst slepen. Op die manier kun je de lijst sorteren naar eigen voorkeur.

Je kunt ook klikken op het stop-knop links van een soortlijst of groep om wijzigingen te maken. Een alternatief om hetzelfde te bereiken is om een soortlijst of groep naar links te trekken. In beide gevallen verschijnen rechts twee opties, details of verwijderen:

Als je klikt op Details kom je op een scherm om de details van een lijst in te zien en aan te passen, zie Wijzigen van een soortlijst of groep. Als je klikt op verwijder dan krijg je de vraag om bevestiging, en kun je de lijst of groep verwijderen.

Als de lijst in wijzig-mode staat maar je wilt niet langer wijzigingen maken, kun je deze mode ongedaan maken door op de "Gereed"-knop op de navigatiebalk te klikken.

Taakbalk

De taakbalk heeft twee knoppen om de volgende taken uit te voeren:

Configuratie

Als je klikt op de configuratie-knop  op de taakbalk, dan kom je op het configuratie-scherm. Hier kun je de volgende opties instellen:

  • Soort naam. Je kunt kiezen of je de lokale soortnaam, wetenschappelijke soortnaam of beide wilt zien. De default is de lokale soortnaam.
  • Filteren van soorten. Je kunt ervoor kiezen om ondersoorten, hybriden en/of verzamelsoorten niet te tonen. Hierdoor neemt het aantal gevonden soorten af als je zoekt naar een soortnaam. De default is om alles te tonen.

Let op: als het configuratie-scherm komt via Menu/Lijsten, dan kun je de default instellen voor nieuwe soortlijsten en groepen. Als je op het configuratie-scherm komt via het klikken op de Lijst-knop op het selectiescherm voor een soort, dan configureer je de actieve lijst.