Om een soortlijst toe te voegen ga je naar Menu/Soortlijsten en klik je op de voeg-toe-knop op de taakbalk. Vervolgens kun je een combinatie van soortgroep, taal en regio instellen en de betreffende lijst laden:

Let erop dat het laden van een soortlijst een actieve netwerkverbinding vereist.

Er zijn geen soortlijsten voor iedere willekeurige combinatie van soortgroep en regio. Alleen voor Nederland, België en de wereld zijn lijsten voor alle soortgroepen aanwezig. De kiezer laat je alleen combinaties kiezen die ook bestaan. Dit werkt als volgt:

  • De initiële waarde van de regio is het land dat is ingesteld voor het apparaat, de initiële soortgroep is "Vogels".
  • Als je vervolgens eerst een regio kiest, dan zie je in de soortgroepkiezer alle soortgroepen waarvoor een lijst bestaat voor de betreffende regio. De regio is weergegeven in de titel van de soortgroepkiezer. Als je in de soortgroepkiezer klikt op "Toon alles" dan wordt de regio veranderd in "Wereld", zodat de soortgroepkiezer alle soortgroepen kan tonen.
  • Als je eerst een soortgroep kiest, dan zie je in de regiokiezer alle regio's waarvoor een lijst bestaat voor de betreffende soortgroep. De soortgroep is weergegeven in de titel van de regiokiezer. Als je in de regiokiezer klikt op "Toon alles" op de regiokiezer dan wordt de soortgroep veranderd in "Vogels", zodat de regiokiezer alle regio's kan tonen.
  • Als je de gewenste combinatie van soortgroep en regio niet kunt selecteren, dan bestaat hier ook geen soortlijst van.

Je kunt kiezen welke namen je wilt zien in de soortlijst, alleen de lokale naam, alleen de wetenschappelijke naam of beide. Deze instelling kan altijd achteraf nog aangepast worden, zie Wijzigen van een soortlijst of groep.

Als alles is ingesteld, klik dan op de "Download"-knop op de navigatiebalk. Er verschijnt een voortgangsindicator. Je kunt het laden afbreken door op deze voortgangsindicator te klikken. Als je dat niet doet en het laden is klaar dan keer je automatisch terug naar het overzicht van soortlijsten, met de nieuwe lijst onderaan toegevoegd.

Regelmatig worden op de portal nieuwe soortlijsten beschikbaar gemaakt. Deze komen nog niet automatisch beschikbaar in iObs, maar pas na een update van iObs.